Quả thể đông trùng hạ thảo trên sâu chít

Dựa vào kinh nghiệm quý từ dân gian cùng các nghiên cứu khoa học gần đây về loài sâu này. Chúng ta có thể kết luận rằng sâu chít là một dược liệu rất quý cho sức khỏe. Dưới đây là một số thống kê về công dụng của dược liệu này: