Quả thể nấm cấy trên giá thể nhộng

Đông trùng hạ thảo ký sinh trên nhộng tằm thể tươi là sản phẩm mang giá trị dược chất rất cao. Hãy cùng tìm hiểu sản phẩm này được tạo ra như thế nào, thành phần gồm những gì và hướng dẫn sử dụng ngay sau đây!